Cennik

SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA DLA PACJENTÓW NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA

L.p.

Nazwa badania

Cena w zł

1.

Porada lekarska

120

2.

Iniekcja domięśniowa z lekiem

30

3.

Iniekcja domięśniowa

20

4.

Iniekcja dożylna z lekiem

40

5.

Iniekcja dożylna

30

6.

Iniekcja podskórna z AT

45

7.

Iniekcja podskórna

20

8.

Opatrunek z użyciem bandaża zwykłego

15

9.

Opatrunek z użyciem bandaża elastycznego

20

10.

Kroplowy wlew żylny

20

11.

Założenie szyny Kramera- Longeta

50

12.

Założenie szyny kończyny górnej

70

13.

Założenie szyny kończyny dolnej

50

14.

Cewnikowanie pęcherza moczowego (założenie cewnika do pęcherza)

150

15.

EKG

40

16.

Opieka pielęgniarska

100

17.

Mierzenie ciśnienia tętniczego

15

18.

Wykonanie testu Abbotta

60

 

UWAGA: OPŁATY ZA USŁUGI RTG I LABOLATORIUM ZGODNE Z CENNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TYCH KOMÓRKACH

L.p.

Nazwa badania

Cena w zł

1.

Porada lekarska

120

2.

Iniekcja domięśniowa z lekiem

30

3.

Iniekcja domięśniowa

20

4.

Iniekcja dożylna z lekiem

40

5.

Iniekcja dożylna

30

6.

Iniekcja stawowa

30

6.

Iniekcja podskórna z AT

45

7.

Iniekcja podskórna

20

8.

Opatrunek z użyciem bandaża zwykłego

15

9.

Opatrunek z użyciem bandaża elastycznego

20

10.

Kroplowy wlew dożylny

70

11.

Opracowanie rany

100

12.

Opracowanie rany + badanie histopatologiczne

150

13.

Nacięcie ropnia

80

14.

Opatrunek gipsowy kończyny górnej (+ósemka)

70

16.

 

Opatrunek gipsowy kończyny dolnej:

 

Opatrunek gipsowy stopowo-udowy

140

Opatrunek gipsowy podudzia

70

17.

Opatrunek gipsowy Desoulta

200

 

Założenie szyny Kramera- Longeta

 

18.

Założenie szyny kończyny górnej

50

19.

Założenie szyny kończyny dolnej

70

20.

Płukanie żołądka

100

21.

Cewnikowanie pęcherza moczowego (założenie cewnika do pęcherza)

150

22.

EKG

40

23.

Repozycja:

 

-w znieczuleniu miejscowym

100

-w znieczuleniu ogólnym

300

24.

Opieka pielęgniarska

100

25.

Mierzenie ciśnienia tętniczego

15

26.

Echo serca

200

27.

Wykonanie testu Abbotta

200

 

UWAGA: OPŁATY ZA USŁUGI RTG I LABOLATORIUM ZGODNE Z CENNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TYCH KOMÓRKACH

L.p.

Nazwa badania

Cena w zł

1.

Badanie TK głowy bez kontrastu

450

2.

Badanie TK głowy z kontrastem

500

3.

Badanie TK kości skroniowych bez kontrastu

450

4.

Badanie TK kości skroniowych z kontrastem

500

5.

Badanie TK zatok bez kontrastu

450

6.

Badanie TK zatok z kontrastem

500

7.

Badanie TK twarzoczaszki bez kontrastu

450

8.

Badanie TK twarzoczaszki z kontrastem

500

9.

Badanie TK szyi bez kontrastu

450

10.

Badanie TK szyi z kontrastem

500

11.

Badanie TK klatki piersiowej bez kontrastu

500

12.

Badanie TK klatki piersiowej z kontrastem

550

13.

Badanie TK jamy brzusznej bez kontrastu

500

14.

Badanie TK jamy brzusznej z kontrastem

550

15.

Badanie TK miednicy bez kontrastu

450

16.

Badanie TK miednicy z kontrastem

500

17.

Badanie TK kręgosłupa bez kontrastu

450

18.

Badanie TK kości /stawów bez kontrastu

450

19.

Badanie TK kości /stawów z kontrastem

500

20.

Angio TK naczyń mózgu 

600

21.

Angio TK klatki piersiowej

650

22.

Angio TK jamy brzusznej

650

 ( podano ceny brutto (VAT 23%) )

 

Pakiet:

Zapakowany w rękaw papierowo-foliowy lub papier

–  duży      22 zł

–  mały      15 zł

 

Materiały opatrunkowe

– mały      10 zł

 

Materiały dezynfekowane

– za sztukę  7,50 zł

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia comiesięcznej odpłatności

20 zł netto ( + podatek VAT 23%) w przypadku nie korzystania z usług wykonywania sterylizacji narzędzi i materiału medycznego w danym miesiącu ( odpłatność za gotowość do świadczenia usług).