Szukaj

Cennik

USŁUGI MEDYCZNE SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA DLA PACJENTÓW NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA

L.p.

Nazwa badania

Cena w zł

1.

Porada lekarska

150

2.

Iniekcja domięśniowa z lekiem

30

3.

Iniekcja domięśniowa

20

4.

Iniekcja dożylna z lekiem

50

5.

Iniekcja dożylna

40

6.

Iniekcja podskórna z AT

45

7.

Iniekcja podskórna

20

8.

Opatrunek z użyciem bandaża zwykłego

20

9.

Opatrunek z użyciem bandaża elastycznego

20

10.

Kroplowy wlew żylny

70

11.

Założenie szyny Kramera- Longeta

 

 

Założenie szyny kończyny górnej

70

 

Założenie szyny kończyny dolnej

50

12.

Cewnikowanie pęcherza moczowego (założenie cewnika do pęcherza)

170

13.

EKG

50

14.

Opieka pielęgniarska

100

15.

Mierzenie ciśnienia tętniczego

15

16.

Wykonanie testu Abbotta

60

 
UWAGA: OPŁATY ZA USŁUGI RTG I LABOLATORIUM ZGODNE Z CENNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TYCH KOMÓRKACH

L.p.

Nazwa badania

Cena w zł

1.

Porada lekarska

150

2.

Iniekcja domięśniowa z lekiem

30

3.

Iniekcja domięśniowa

20

4.

Iniekcja dożylna z lekiem

50

5.

Iniekcja dożylna

40

6.

Iniekcja dostawowa

30

7.

Iniekcja podskórna z AT

45

8.

Iniekcja podskórna

20

9.

Opatrunek z użyciem bandaża zwykłego

20

10.

Opatrunek z użyciem bandaża elastycznego

20

11.

Kroplowy wlew dożylny

80

12.

Opracowanie rany

150

13.

Opracowanie rany + badanie histopatologiczne

200

14.

Nacięcie ropnia

80

15.

Opatrunek gipsowy kończyny górnej (+ósemka)

100

16.

 

Opatrunek gipsowy kończyny dolnej:

 

Opatrunek gipsowy stopowo-udowy

140

Opatrunek gipsowy podudzia

70

17.

Opatrunek gipsowy Desoulta

200

 

Założenie szyny Kramera- Longeta

 

18.

Założenie szyny kończyny górnej

50

19.

Założenie szyny kończyny dolnej

70

20.

Płukanie żołądka

100

21.

Cewnikowanie pęcherza moczowego (założenie cewnika do pęcherza)

150

22.

EKG

50

23.

Repozycja:

 

-w znieczuleniu miejscowym

100

-w znieczuleniu ogólnym

300

24.

Opieka pielęgniarska

100

25.

Mierzenie ciśnienia tętniczego

15

26.

Badanie lekarskie plus EKG

200

27.

Echo serca

200

28.

Wykonanie testu Abbotta

60

UWAGA: OPŁATY ZA USŁUGI RTG I LABOLATORIUM ZGODNE Z CENNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TYCH KOMÓRKACH

L.p.

Nazwa badania

Cena jednostkowa (brutto) w zł.

1.

Badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne

75

2.

Badanie kierowcy

80

3.

Pakiet- Badanie lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne plus badanie epidemiologiczne z oceną

80

4.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z oceną

80

5.

Badanie lekarskie specjalistyczne – laryngolog

45

6.

Badanie lekarskie specjalistyczne – okulista

65

7.

Badanie lekarskie specjalistyczne  do pracy przy komputerze – okulista

65

8.

Badanie lekarskie kierowców – Mezotest

100

9.

Badanie lekarskie specjalistyczne – neurolog

45

10.

Konsultacja specjalistyczna – badanie spirometryczne z oceną lekarską

35

11.

Konsultacja specjalistyczna – badanie audiometryczne

25

12.

Badanie laboratoryjne (OB)

8

13.

Badanie laboratoryjne (Morfologia)

10

14.

Badanie laboratoryjne (Mocz badanie ogólne)

10

15.

Badanie laboratoryjne (Cukier)

8

16.

Badania laboratoryjne specjalistyczne (hormony tarczycy, hormony żeńskie, HBS, badania chemiczne i inne)

Wg aktualnych cen faktycznych poszczególnych laboratoriów

17.

RTG klatki piersiowej – z opisem

50

18.

Dodatkowe badania laboratoryjne (czas krwawienia, czas krzepnięcia, płytki krwi, rozmaz, próby wątrobowe)

 

Wg aktualnego cennika Badań Laboratoryjnych

19.

EKG

25

20.

Badanie dla uczniów i studentów mających kontakt z żywnością – badanie lekarskie

 

75

21.

Wydanie orzeczenia lekarskiego

14 (11,38 zł + 23%)

 
UWAGA: OPŁATY ZA USŁUGI RTG I LABOLATORIUM ZGODNE Z CENNIKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TYCH KOMÓRKACH

 ( podano ceny brutto (VAT 23%) )

 

Pakiet:

Zapakowany w rękaw papierowo-foliowy lub papier

–  duży      22 zł

–  mały      15 zł

 

Materiały opatrunkowe

– mały      10 zł

 

Materiały dezynfekowane

– za sztukę  7,50 zł

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia comiesięcznej odpłatności 50 zł netto ( + podatek VAT 23%) w przypadku nie korzystania z usług wykonywania sterylizacji narzędzi i materiału medycznego w danym miesiącu ( odpłatność za gotowość do świadczenia usług).