Szukaj

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Kolejne istotne informacje dla pacjentów naszego szpitala.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia otrzymało certyfikat, który świadczy o bezpieczeństwie pacjentów i personelu medycznego.
Otrzymany certyfikat to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego.
 
Certyfikat jest również wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur
medycznych.
 
Deklaracja „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

 

Pracujemy dla Was!