Szukaj

Główny Księgowy/Księgowa

Główny Księgowy/Księgowa

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego
 • Nadzór nad ewidencją: przychodów, kosztów, majątku, zasobów materiałowych, obrotów gotówkowych i bezgotówkowych i pozostałymi ewidencjami
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych
 • Nadzór nad rozliczaniem kosztów działalności
 • Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych, będących podstawą do wystawienia polecenia zapłaty oraz sporządzanie przelewów
 • Nadzór nad ewidencją środków trwałych, wyposażenia i majątku w użyczeniu, nadzór nad klasyfikacją zakupionego sprzętu i aparatury medycznej i sporządzanymi rocznymi planami amortyzacji
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych.
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami, instytucjami finansowymi oraz organami podatkowymi
 • Analiza finansowa kondycji spółki
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego
 • Inne wynikające z przepisów prawa
 

Wymagania:

 • Doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego – minimum 3 lata
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i rozliczeń podatkowych
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze controllingu, finansów lub audytu
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w podmiotach leczniczych
 • Umiejętność elastycznego planowania pracy własnej oraz określania priorytetów
 • Umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa
 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Praca w przyjaznym zespole
 • Udział w wielu ciekawych projektach
 • Pakiet socjalny, możliwość ubezpieczenia grupowego
 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 12.06.2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.