Izba Przyjęć

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia świadczy kompleksowe usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania. Szpital zapewnia swoim pacjentom całodobową opiekę.

Ważne:

W Szpitalnej Izbie przyjęć przyjmowani są tylko pacjenci, którzy:

 – mają skierowanie do szpitala

–  są przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe

–  wymagają pilnej interwencji medycznej z powodu  zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Informujemy, że Szpitalna Izba Przyjęć nie realizuje świadczeń wykonywanych przez lekarza POZ.

 

Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty w godzinach 8.00 – 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy całodobowo, pomoc można uzyskać w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Usługi:

  • Izba przyjęć czynna całodobowo.
  • Przyjmuje pacjentów ze skierowaniem oraz bez skierowania w celu hospitalizacji.
  • W dni powszednie w godz. 18.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo przyjmowani są pacjenci w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Kontakt

Kierownik:

  • lek. med. Jarosław Iwaszkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa: Lidia Marczak, Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego