Szukaj

Izba Przyjęć

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia świadczy kompleksowe usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania. Szpital zapewnia swoim pacjentom całodobową opiekę.

Ważne:

W Szpitalnej Izbie przyjęć przyjmowani są tylko pacjenci, którzy:

 – mają skierowanie do szpitala

–  są przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe

–  wymagają pilnej interwencji medycznej z powodu  zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Informujemy, że Szpitalna Izba Przyjęć nie realizuje świadczeń wykonywanych przez lekarza POZ.

 

Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty w godzinach 8.00 – 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy całodobowo, pomoc można uzyskać w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Usługi:

  • Izba przyjęć czynna całodobowo.
  • Przyjmuje pacjentów ze skierowaniem oraz bez skierowania w celu hospitalizacji.
  • W dni powszednie w godz. 18.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo przyjmowani są pacjenci w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Kontakt

Kierownik:

  • lek. med. Jarosław Iwaszkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Iwona Rachuta, Specjalista pielęgniarstwa internistycznego