Szukaj

Komunikat dotyczący szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie Ukrainy.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej
w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, uprzejmie
informujemy, iż od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość
szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu
Szczepień przeciw Covid 19.
Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości
cudzoziemca – TZTC).