Szukaj

Kontakt

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581206 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestracja

Główna Rejestracja

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

tel 1: 62 503 22 19

tel 2: 726 210 242

tel 3: 62 732 02 91

Dyżurka lekarska

tel: 726 210 241

Dyżurka pielęgniarska 

tel: 726 210 243

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Oddziały szpitalne

Oddział Chirurgii

e-mail: chirurgia@szpital.ostrzeszow.pl

Ordynator Oddziału Chirurgii

tel: 62 503 22 04

Sekretariat

tel: 62 503 22 99

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej

tel: 62 503 22 04

Dyżurka Lekarska

tel: 62 503 22 03

Dyżurka Pielęgniarska

tel: 62 503 22 05

Anestezjologia – Dyżurka Lekarska

tel: 62 503 22 93

e-mail: anestezjologia@szpital.ostrzeszow.pl

Blok Operacyjny – Dyżurka Pielęgniarska

tel: 62 503 22 06

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

e-mail: ginekologia@szpital.ostrzeszow.pl

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

tel: 62 503 22 77

Z-ca ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

tel: 62 503 22 77

Sekretariat

tel: 62 503 22 09

Dyżurka Położnych | Położna Oddziałowa:

tel: 62 503 22 78

Dyżurka Lekarzy

tel: 62 503 22 76

EKG

tel: 62 503 22 49

Oddział Medycyny Paliatywnej

e-mail: pal@szpital.ostrzeszow.pl

Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej

tel: 62 503 22 85

Dyżurka Pielęgniarek

tel: 62 503 22 83

Oddział Pediatryczny / Oddział Noworodkowy

e-mail: pediatria@szpital.ostrzeszow.pl 
e-mail: noworodki@szpital.ostrzeszow.pl

Ordynator Oddziału Pediatrycznego / Oddziału Noworodkowego

tel: 62 503 22 73

Sekretariat Oddziału Pediatrycznego

tel: 62 503 22 81

Sekretariat Oddziału Noworodkowego

tel: 62 503 22 61

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej – Oddział Pediatryczny 

tel: 62 503 22 74

Dyżurka Pielęgniarska – Oddział Noworodkowy

tel: 62 503 22 82

Blok Porodowy

tel: 62 503 22 79

Oddział Wewnętrzny

e-mail: interna@szpital.ostrzeszow.pl

Ordynator Oddziału Wewnętrznego

tel: 62 503 22 88

Sekretariat

tel: 62 503 22 84

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej

tel: 62 503 22 89

Dyżurka Lekarzy

tel: 62 503 22 87

Dyżurka Pielęgniarek

tel: 62 503 22 86

Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej „R”

tel: 62 503 22 90

Poradnie

Rejestracja Ogólna Poradni

Rejestracja telefoniczna

tel: 62 503 22 10

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Pediatryczna

Pracownie

Labolatorium
Pracownia RTG
Pracownia USG
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Kardiologiczna
Pracownia Endoskopii
Bakteriologia
Pracownia Rehabilitacji

Zakłady

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dyżurka Lekarska

tel: 62 503 22 85

Dyżurka Pielęgniarek

tel: 62 503 22 83

e-mail: zol@szpital.ostrzeszow.pl

Inne komórki szpitalne

Administracja

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu – kontakt przez Sekretariat

tel: 62 503 22 36
FAX: 62 503 22 80
e-mail: sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl

Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00

Dyrektor Medyczny

Dyrektor Medyczny – kontakt przez Sekretariat

tel: 62 503 22 36
FAX: 62 503 22 80
e-mail: sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl

Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00

Sekretariat

tel: 62 503 22 36
FAX: 62 503 22 80
e-mail: sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl

Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00

Pielęgniarka Naczelna

Pielęgniarka Naczelna

tel: 62 503 22 35

e-mail: pielegniarka@szpital.ostrzeszow.pl

Kadry i Płace

Kierownik Działu Kadr i Płac

tel: 62 503 22 46

Dział Kadr i Płac

tel: 62 503 22 45

e-mail: kadry@szpital.ostrzeszow.pl

Księgowość

Główna Księgowa

tel: 62 503 22 43

e-mail: ksiegowosc@szpital.ostrzeszow.pl

Pozostałe nry telefonu:

tel: 63 503 22 65

Logistyka
Dietetyk
Dział Sprzedaży

Kierownik Działu Sprzedaży

tel: 62 503 22 34

e-mail: sprzedaz@szpital.ostrzeszow.pl

Statystyka

tel: 62 503 22 34

e-mail: statystyka@szpital.ostrzeszow.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów
Pełnomocnik ds. Jakości
Specjalista ds. epidemiologii

Szczepienia COVID-19

Telefony zgłaszania szczepień Ostrzeszów