Szukaj

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny prowadzi kompleksową diagnostykę oraz leczenie ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego. Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego, a najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale są choroby dróg oddechowych i układu moczowego.

 

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są również dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych, w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadowalającego efektu po leczeniu.

 

Oddział Pediatryczny chorób dziecięcych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od urodzenia do 18. roku życia, zamieszkałym w Ostrzeszowie i powiecie ostrzeszowskim, a także w sąsiednich powiatach.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonscher w Poznaniu oraz klinikami pediatrycznymi we Wrocławiu.

 

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

 

Pobyt rodzica lub opiekuna jest nieodpłatny, jednak osoba ta musi we własnym zakresie zapewnić sobie wyżywienie.

 

Kontakt

Kierownik: lek. med. Anna Mostek, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii

Zespół lekarzy:

  • lek. med. Kazimierz Kulikowski
  • lek. med. Monika Otorowska
  • lek. med. Radosław Płonka

Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Urbańska

Sekretariat oddziału: Agnieszka Królikowska