Oferty Pracy

Oferta pracy nr 1

Główny Księgowy/Księgowa

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego
 • Nadzór nad ewidencją: przychodów, kosztów, majątku, zasobów materiałowych, obrotów gotówkowych i bezgotówkowych i pozostałymi ewidencjami
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych
 • Nadzór nad rozliczaniem kosztów działalności
 • Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych, będących podstawą do wystawienia polecenia zapłaty oraz sporządzanie przelewów
 • Nadzór nad ewidencją środków trwałych, wyposażenia i majątku w użyczeniu, nadzór nad klasyfikacją zakupionego sprzętu i aparatury medycznej i sporządzanymi rocznymi planami amortyzacji
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych.
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami, instytucjami finansowymi oraz organami podatkowymi
 • Analiza finansowa kondycji spółki
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego
 • Inne wynikające z przepisów prawa
 

Wymagania:

 • Doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego – minimum 3 lata
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i rozliczeń podatkowych
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze controllingu, finansów lub audytu
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w podmiotach leczniczych
 • Umiejętność elastycznego planowania pracy własnej oraz określania priorytetów
 • Umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa
 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Praca w przyjaznym zespole
 • Udział w wielu ciekawych projektach
 • Pakiet socjalny, możliwość ubezpieczenia grupowego
 

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 12.06.2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy nr 2

Lekarz Anestezjolog – ordynacja podstawowa + dyżury

 

Wymagania

• aktualne prawo wykonywania zawodu, 

• ukończona specjalizacja z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii,

• umiejętność obsługi komputera

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

• zatrudnienie umowa o pracę lub elastyczne formy współpracy – umowa kontraktowa/ umowa zlecenia

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 3

Lekarz Oddziału Chirurgicznego – dyżury

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu, 

ukończona specjalizacja z dziedziny chirurgii miękkiej (ogólnej ),

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia,

elastyczne warunki świadczenia usług

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 4

Lekarz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego – dyżury

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu, 

ukończona specjalizacja z dziedziny położnictwa i ginekologii,

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia,

elastyczne warunki świadczenia usług

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 5

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka w Oddziale Chiruricznym

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu,

umiejętność pracy w zespole,

dobra organizacja pracy,

mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,

mile widziany kurs kwalifikacyjny pielęgniarki stomijnej,

mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale chirurgicznym

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, bądź elastyczne formy zatrudnienia,

Wynagrodzenie zasadnicze od kwoty brutto 5.322,78 zł + dodatek za staż pracy,

Możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS,

Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 6

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka w Oddziale Paliatywnym

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu,

umiejętność pracy w zespole,

dobra organizacja pracy,

mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale paliatywnym

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, bądź elastyczne formy zatrudnienia,

Wynagrodzenie zasadnicze od kwoty brutto 5.322,78 zł + dodatek za staż pracy,

Możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS,

Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 7

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka Anestezjologiczna

 

Wymagania

• ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego,

• doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym,

• umiejętność pracy w zespole,

• aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu bądź elastyczne formy pracy

• możliwość podnoszenia kwalifikacji,

• możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS

• praca w dobrej atmosferze

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 8

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Lekarz rezydent w dziedzinie pediatrii

 

• Umowa o pracę w ramach rezydentury
• Pełny wymiar czasu pracy
• Oferujemy dodatkowe wynagrodzenie do rezydentury
• Współpracujemy z polecanymi jednostkami akredytacyjnymi
• Gwarantujemy dobry kontakt z kierownikiem specjalizacji

 Wymagania niezbędne:
• lekarz rezydent w dziedzinie pediatrii

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Wykonywanie obowiązków lekarza rezydenta w Oddziale Pediatrycznym

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• dokument poświadczający wykształcenie /dyplom, prawo wykonywania zawodu,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 9

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Magister farmacji

 

 

Nasze wymagania:

Dyplom magistra farmacji

Doświadczenie w pracy w Aptece

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

Odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

Skrupulatność, dokładność

Otwartość i profesjonalizm

Samodzielność oraz dobra organizacja pracy

Inicjatywa w działaniu

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej

 

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05

dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy

 

Wymagane dokumenty:

podanie podpisane przez kandydata

CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 10

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: 

1. Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2. Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego

3. Lekarz Internista oddziału wewnętrznego

 

 

Oferujemy: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia, elastyczne warunki świadczenia usług.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 11 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Położna Oddziałowa

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie medyczne plus specjalizacja kierunkowa,
 • doświadczenie w pracy na oddziale ginekologicznym/położniczym min 3 lata,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu położnej,
 • dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków: 

 • sprawowanie funkcji administracyjnych związanych z działalnością oddziału ginekologiczno-położniczego, w tym planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego
 • współpraca w  zespole terapeutycznym
 • zapewnianie wysokiego poziomu satysfakcji pacjentek z udzielanych świadczeń,
 • dbanie o prestiż i dobry wizerunek oddziału.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego poziomu wykształcenia i doświadczenia,
 • system pracy 7:35 bez konieczności pracy w systemie nocnym, niedzielę i w święta,
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 12 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Technik elektroradiolog do pracowni TK i RTG

 

Zakres działalności:

 • wykonywanie i oznaczanie zdjęć RTG, badań TK,
 • nadzorowanie obiegu dokumentacji medycznej,
 • archiwizacja badań i wydawanie ich pacjentom,
 • przygotowywanie stanowiska pracy,
 • przygotowanie pacjenta do badania.

Wymagania:

 • doświadczenie w wykonywaniu badań RTG/TK,
 • kurs ochrony radiologicznej,
 • wykształcenie kierunkowe – technik elektroradiolog ( lub wyższe z zakresu elektroradiologii ),
 • wysoka kultura osobista,
 • cierpliwość i zrozumienie problemów Pacjentów,
 • umiejętność pracy w zespole.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl lub o dostarczenie osobiście. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 13 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Konserwator
 

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie prostych prac naprawczych i remontowych (np. malowanie, wymiana/ naprawa glazury, drobne prace ślusarskie)
 2. Udział w pracach o charakterze modernizacyjnym
 3. Usuwanie usterek i drobnych awarii sprzętu

Wymagania:

 1. Praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania drobnych napraw i drobnych prac remontowych (typu „złota rączka”),
 2.  Możliwość wykonywania pracy fizycznej,
 3. Samodzielność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego lub części etatu bądź elastyczne formy pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • praca w przyjaznym
  zespole
 • pakiet socjalny
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl lub o dostarczenie osobiście do dnia 31.03.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 14 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia do zakończenia umowy

 2. Rozliczanie czasu pracy pracowników, zleceniobiorców i naliczanie wynagrodzeń

 3. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych

 4. Obsługa programu płatnik

 5. Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON, SIR2

 6. Obsługa pism oraz zaświadczeń dla pracowników i urzędów

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie

 2. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku      ( mile widziane doświadczenie w dziale kadr i płac w podmiocie medycznym)

 3. Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych

 4. Umiejętność pracy w zespole

 5. Dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel )

 6. Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem kadrowo-płacowym Kamsoft ZZL

 7. Mile widziane doświadczenie w firmie zatrudniającej powyżej 200 pracowników

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności

 • Zatrudnienie – umowa o pracę w firmie o stabilnej sytuacji rynkowej

 • Stałe godziny pracy po 7 g 35 min dziennie

 • Duża samodzielność w pracy

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podniesienia swoich kwalifikacji

 • Systematyczne specjalistyczne szkolenia i kursy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 03.04.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 15 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko:

konserwator elektryk /osobę do przyuczenia zawodu

 

Zakres obowiązków:

 1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci elektroenergetycznej, instalacji elektrycznych i urządzeń odbiorczych
 2. Wymiana zużytych elementów oświetlenia elektrycznego
 3. Dokonywanie doraźnych pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji
 4. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, technicznych związanych z pracą warsztatu elektrycznego i pomieszczeń socjalnych tego warsztatu
 5. Nadzór nad obsługą agregatu prądotwórczego

Wymagania:

 1. Wykształcenie adekwatne do powierzonych zadań
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze
 3. Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych
 4. Mile widziane uprawienia SEP do 1 k, w przypadku ich braku Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. pokryje koszty kursu oraz egzaminu

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego lub części etatu bądź elastyczne formy pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji,  pokrycie kosztów egzaminu SEP przez pracodawcę, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji, praca w przyjaznym zespole, pakiet socjalny, możliwość ubezpieczenia grupowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 04.02.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 16 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni lekarzy:
 
 • internistów,
 • chirurgów,
 • anestezjologów.
 
Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 17 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni:
 
 • lekarza radiologa.
 
Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 18 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko pracy:
 
 • Magister farmacji – zastępca kierownika apteki szpitalnej.
 
Podstawowe wymagania:
 
 • minimum 5 lat ogólnego stażu pracy
 • minimum 5 lat pracy na stanowisku magister farmacji w aptece szpitalnej
 • minimum 2 lata pracy na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika apteki szpitalnej.
 
Zainteresowane osoby serdecznie prosimy o kontakt.
 
Dokumenty (CV) prosimy składać mailem, bądź osobiście z dopiskiem „Magister farmacji – zastępca kierownika apteki szpitalnej”.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 
Dział Kadr i Płac

Oferta pracy nr 19 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko pracy:
 
 • pielęgniarka instrumentariuszka.

Zainteresowane osoby serdecznie prosimy o kontakt.

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 
Pielęgniarka Naczelna

Oferta pracy nr 20 (rekrutacja zakończona)

W związku z rozbudową strukturalną Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni lekarzy POZ
w nowopowstającej przychodni.
 
Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 21 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni do pracy w oddziale lub na dyżury lekarza specjalistę: internistę.
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 22 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni lekarzy. 
 
Praca w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 23 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni lekarzy.
 
Praca w oddziale covidowym.
 
Zainteresowanych lekarzy zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 24 (rekrutacja zakończona)

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne oraz ratowników medycznych do pracy w oddziale hospitalizujących chorych na Covid-19.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
 
Zainteresowanych osoby zapraszamy do kontaktu.
Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów