Szukaj

Oferty Pracy

Oferta pracy nr 1

Lekarza Pracowni Endoskopii

 

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych;
 • Posiadanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania badań i zabiegów endoskopowych
 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Elastyczne formy zatrudnienia: umowa współpracy B2B lub umowa zlecenie 
 • Nowoczesny w pełni wyposażony gabinet 
 • Przyjazny i zgrany zespół
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 2

Lekarza Pracowni Endoskopii

 

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych;
 • Posiadanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania badań i zabiegów endoskopowych
 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Elastyczne formy zatrudnienia: umowa współpracy B2B lub umowa zlecenie
 • Przyjazny i zgrany zespół
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 3

Pielęgniarka w pracowni endoskopowej

 

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Ukończony kurs endoskopii dla pielęgniarek
 • Doświadczenie
 • Dobra organizacja pracy
 

Oferujemy:

 • Umowa zlecenie lub cywilno-prawna
 • Elastyczny czas pracy
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 4

Opiekun medyczny

 

Wymagania:

 • Kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wyodrębnione w zawodzie : Opiekun medyczny 532102
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Mile widziane doświadczenie
 

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 5

Lekarz Internista Oddziału Wewnętrznego – dyżury

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 

Oferujemy:

 • Bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Zatrudnienie: elastyczne formy współpracy – umowa kontraktowa/umowa zlecenia
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 6

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Lekarz rezydent w dziedzinie pediatrii

 

• Umowa o pracę w ramach rezydentury
• Pełny wymiar czasu pracy
• Oferujemy dodatkowe wynagrodzenie do rezydentury
• Współpracujemy z polecanymi jednostkami akredytacyjnymi
• Gwarantujemy dobry kontakt z kierownikiem specjalizacji

• Pomoc w relokacji

 Wymagania niezbędne:
• lekarz rezydent w dziedzinie pediatrii

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Wykonywanie obowiązków lekarza rezydenta w Oddziale Pediatrycznym

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• dokument poświadczający wykształcenie /dyplom, prawo wykonywania zawodu,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 7

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka w Oddziale Chirurgicznym 

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu,

umiejętność pracy w zespole,

dobra organizacja pracy,

mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,

mile widziany kurs kwalifikacyjny pielęgniarki stomijnej,

mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale chirurgicznym

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, bądź elastyczne formy zatrudnienia,

Wynagrodzenie zasadnicze od kwoty brutto 5.322,78 zł + dodatek za staż pracy,

Możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS,

Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 8

Pielęgniarka Instrumentariuszka

 

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS
 • Praca w dobrej atmosferze
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 9

Lekarz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego – dyżury

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu, 

ukończona specjalizacja z dziedziny położnictwa i ginekologii,

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia,

elastyczne warunki świadczenia usług

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 10

Lekarz Oddziału Chirurgicznego – dyżury

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu, 

ukończona specjalizacja z dziedziny chirurgii miękkiej (ogólnej ),

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia,

elastyczne warunki świadczenia usług

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 11

Pielęgniarki

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, bądź elastyczne formy zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS
 • Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole
 

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 

Oferta pracy nr 12

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: 

1. Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2. Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego

3. Lekarz Internista oddziału wewnętrznego

 

 

Oferujemy: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, zatrudnienie umowa kontraktowa lub umowa zlecenia, elastyczne warunki świadczenia usług.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 13

Lekarz Anestezjolog – ordynacja podstawowa + dyżury

 

Wymagania

• aktualne prawo wykonywania zawodu, 

• ukończona specjalizacja z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii,

• umiejętność obsługi komputera

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

• zatrudnienie umowa o pracę lub elastyczne formy współpracy – umowa kontraktowa/ umowa zlecenia

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 14

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko: Magister farmacji

 

 

Nasze wymagania:

Dyplom magistra farmacji

Doświadczenie w pracy w Aptece

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

Odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

Skrupulatność, dokładność

Otwartość i profesjonalizm

Samodzielność oraz dobra organizacja pracy

Inicjatywa w działaniu

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej

 

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05

dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy

 

Wymagane dokumenty:

podanie podpisane przez kandydata

CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 15

Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii (rekrutacja zakończona)

 

Zakres obowiązków:

Ocena, planowanie i dostarczanie opieki pielęgniarskiej pacjentom na oddziale chirurgii,

Współpraca z zespołem medycznym, lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami,

Zarządzanie dokumentacją medyczną i przestrzeganie procedur szpitalnych,

Nadzór nad prawidłową gospodarką lekową i magazynową,

 Ustalanie sposobu realizacji kompleksowej i ciągłej opieki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa

 

Wymagania:

• Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

• Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

• Umiejętności kliniczne, kompetencje interpersonalne, zdolność do pracy w dynamicznym środowisku,

• Umiejętność zarządzania czasem i dobra organizacja pracy,

• Znajomość obsługi komputera

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Wynagrodzenie zgodne z aktualną Ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych

• System pracy jednozmianowy

• Możliwość rozwoju zawodowego

• Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony zespołu

• Dodatek funkcyjny

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 20.11.2023 r. na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl z dopiskiem w temacie: Stanowisko –Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 16

Specjalista ds. administracyjnych (rekrutacja zakończona)

 

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie wdrożenia oraz prowadzenie elektronicznego obiegu faktur oraz Krajowego Systemu e-Faktur
 • Prowadzenie rejestru umów, w tym ich ewidencji, aktualizacji i archiwizacji
 • Wdrożenie oraz obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów
 • Pozyskiwanie dofinansowań oraz prowadzenie spraw z zakresu dokumentacji i rozliczania dotacji i dofinansowań z Instytucjami przekazującymi,
 • Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych spółki (współpraca z brokerem ubezpieczeniowym)
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby Zarządu Spółki
 • Wspieranie działań administracyjnych, współpraca z komórkami szpitala

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku administracji, zarządzania lub pokrewne
 • Umiejętność czytania, weryfikowania poprawności, merytorycznej oceny dokumentów
 • Umiejętność redagowania pism
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne
 • Sumienność, skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność i pozytywne nastawienie
 • Inicjatywa w działaniu, umiejętność reagowania na bieżące potrzeby
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Praca w przyjaznym zespole
 • Udział w wielu ciekawych projektach
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 19.01.2024 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy nr 17

Pielęgniarka medycyny pracy (rekrutacja zakończona)

 

Wymagania:

 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o  elastyczne formy zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS
 • Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 18

Specjalista ds. Zamówień Publicznych (rekrutacja zakończona)

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP)
 • Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie zamówienia publicznego od komórek organizacyjnych na rzecz których postępowanie jest prowadzone,
 • Wdrożenie dla danego postępowania wymagań i uregulowań zgodnych z treścią Ustawy i dalsze prowadzenie postępowania do jego rozstrzygnięcia,
 • Zamieszczanie ogłoszeń i innych dokumentów w sposób i w miejscach określonych przez Prawo Zamówień Publicznych,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dla wdrożonych postępowań i jej archiwizowanie
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru zamówień wg procedur wewnętrznych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości w tym szczególnie sprawozdania rocznego dla Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP)
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe bądź minimum 3 letnie doświadczenie na ww. stanowisku pracy
 • Zaawansowana znajomość MS Excel.
 • Umiejętność elastycznego planowania pracy własnej oraz określania priorytetów.
 • Umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Praca w przyjaznym zespole
 • Udział w wielu ciekawych projektach
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy kadry@szpital.ostrzeszow.pl do dnia 05.01.2024 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy nr 19

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka w Oddziale Paliatywnym (rekrutacja zakończona)

 

Wymagania

aktualne prawo wykonywania zawodu,

umiejętność pracy w zespole,

dobra organizacja pracy,

mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale paliatywnym

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, bądź elastyczne formy zatrudnienia,

Wynagrodzenie zasadnicze od kwoty brutto 5.322,78 zł + dodatek za staż pracy,

Możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS,

Praca w dobrej atmosferze w doświadczonym zespole.

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

Oferta pracy nr 20

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka Anestezjologiczna (rekrutacja zakończona)

 

Wymagania

• ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego,

• doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym,

• umiejętność pracy w zespole,

• aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

• dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu bądź elastyczne formy pracy

• możliwość podnoszenia kwalifikacji,

• możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS

• praca w dobrej atmosferze

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Kontakt:
 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ulica Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów