Pracownie

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii jest usługową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala. Zadaniem Pracowni jest wykonywanie zabiegów usprawniających u pacjentów wymagających rehabilitacji w warunkach lecznictwa zamkniętego.

Centralne Laboratorium i Pracownia Bakteriologiczna

Oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych, wykonywanych przy użyciu nowoczesnej aparatury. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel. Laboratorium poddawane jest licznym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym między innymi przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Łodzi.

 

Posiada certyfikaty:

 

  • Certificate of Attendance Sysmex International Quality Assurance Sysmex IQAS
  • Powszechnego Programu Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych
  • Certyfikat Jakości Badań Mikrobiologicznych w Programie POLMICRO. Nadzorowane jest przez pracowników ZZOZ zgodnie z wyznaczonymi kompetencjami.

 

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym. Wykonywane są w nim badania dla Oddziałów Szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Usługi realizowane są w ramach umów na świadczenia medyczne. Wyniki badań znajdują się w systemie informatycznym.

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej świadczy usługi umożliwiające uzyskanie wielowarstwowego obrazu badanych narządów.
 
 

Źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska obracająca się wokół pacjenta. W ten sposób powstaje obraz warstw, który stanowi bazę do utworzenia obrazu diagnostycznego.

 

Za pomocą Tomografu Komputerowego możliwe jest wykonanie obrazów diagnostycznych wielu różnych okolic anatomicznych. 

 

Badania są wykonywane w dniach: poniedziałek, środa, piątek. Przed badaniem należy dokonać rejestracji.

 

Przed badaniem pacjent powinien się odpowiednio przygotować. Informacje dotyczące przygotowania do badania konkretnych okolic anatomicznych są udzielane podczas rejestracji.

 

Należy poinformować osobę wykonującą badanie o:

 

  • alergiach,
  • reakcjach uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe w przypadku badania z kontrastem,
  • skłonnościach do krwawień i zasłabnięć,
  • o ciąży bądź jej podejrzeniu.

Pracownia Rentgenodiagnostyczna

Usamodzielniona od 01.01.2005 roku. Podmiot zewnętrzny pod koniec 2010 roku otrzymał Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

Pracownia wykonuje badania i zabiegi diagnostyczne u pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitalnych i ambulatoryjnych.

W Pracowni wykonuje się diagnostykę układu kostnego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, oddechowego oraz RTG zębów.

Pracownia w dni robocze czynna jest codziennie od godziny 8:00 do 23:00. Po godzinie 23:00 oraz niedziele i święta dyżur pełni technik na wezwanie. Nadzór nad prawidłowością świadczeń na rzecz pacjenta szpitalnego sprawuje Naczelna Pielęgniarka. Od 2007 roku Pracownia posiada zintegrowany ze szpitalem system informatyczny pozwalający na prawidłowe rozliczanie i monitorowanie badań rentgenodiagnostycznych i ultrasonograficznych.

Pracownia Ultrasonograficzna

Usamodzielniona od 01.01.2005 roku. Podmiot zewnętrzny pod koniec 2010 roku otrzymał Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

 

Prowadzi badania ultrasonograficzne tarczycy, szyi, ślinianek, węzłów chłonnych, jamy brzusznej u dorosłych i dzieci oraz moszny,jąder, badanie przez ciemieniowe.

 

Duplex – Doppler kończyn dolnych dla pacjentów hospitalizowanych. Nadzór  nad prawidłowością świadczeń na rzecz pacjenta szpitalnego sprawuje Asystent Dyrektora ds. pielęgniarskich – Pielęgniarka koordynująca Szpitala.

Pracownia Endoskopowa

W Pracowni wykonywane są badania endoskopowe między innymi gastroskopia oraz drobne zabiegi endoskopowe. Terminy badań pacjentów szpitalnych  ustalane są bezpośrednio z pracownikami pracowni.