Szukaj

Centralne Laboratorium i Pracownia Bakteriologiczna

Oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych, wykonywanych przy użyciu nowoczesnej aparatury. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel. Laboratorium poddawane jest licznym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym między innymi przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Łodzi.

Posiada certyfikaty:

  • Certificate of Attendance Sysmex International Quality Assurance Sysmex IQAS
  • Powszechnego Programu Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych
  • Certyfikat Jakości Badań Mikrobiologicznych w Programie POLMICRO. Nadzorowane jest przez pracowników OCZ zgodnie z wyznaczonymi kompetencjami.

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym. Wykonywane są w nim badania dla Oddziałów Szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Usługi realizowane są w ramach umów na świadczenia medyczne. Wyniki badań znajdują się w systemie informatycznym.