Szukaj

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii jest usługową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala. Zadaniem Pracowni jest wykonywanie zabiegów usprawniających u pacjentów wymagających rehabilitacji w warunkach lecznictwa zamkniętego.