Szukaj

Prawa Pacjenta

Karta Praw Pacjenta OCZ Sp. z o.o.

Szanowny Pacjencie!

Przedstawiamy najistotniejsze informacje o przysługujących Tobie prawach pacjenta.
Mamy nadzieję, że wiele rzeczy stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiałych i dzięki temu pobyt w naszym szpitalu będzie przebiegał sprawniej, tak by móc zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa i co najważniejsze prawidłowy przebieg leczenia.

Pobierz Kartę Praw Pacjenta

Komunikat w sprawie uprawnień szczególnych pacjentów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pobierz Komunikat

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta

Ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Kampania skierowana jest do osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Kampania ma na celu podniesienie poziomu świadomości pacjentów w kwestii przysługujących im praw, w tym informacji i pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

 

Elementy kampanii zostały podzielone na kilka odcinków:

Odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji

Odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności

Odcinek 4 opowiada o prawie do dokumentacji medycznej