Szukaj

Podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Kaliskim

W październiku nastąpi podpisanie umowy o współpracy między
Uniwersytetem Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu a Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Umowa będzie dotyczyła praktyk
w zawodach medycznych, których kształcenie prowadzi kaliska uczelnia.