Szukaj

Rozstrzygnięcie konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”! Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym szanownym sponsorom, bez których wsparcia Zwycięzcy nie mieliby okazji cieszyć się wspaniałymi nagrodami. Specjalne słowa uznania kierujemy w stronę: ⭐️ Powiatu Ostrzeszowskiego⭐️ Firmy KiK – Budujemy dla Ciebie⭐️ Sklepu Biurpap Joanny Boroch⭐️ Sklepu Fabryki Uśmiechu Wyjątkowe podziękowania kierujemy również do Studio Design, agencji reklamowej prowadzonej przez Kamila Królikowską, oraz Magdaleny Patacz… Czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”

Podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Kaliskim

W październiku nastąpi podpisanie umowy o współpracy między
Uniwersytetem Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu a Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Umowa będzie dotyczyła praktyk
w zawodach medycznych, których kształcenie prowadzi kaliska uczelnia.

Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w OCZ – podpisano umowę

W dniu 28.08.2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania w ramach konkursu RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Dzień Ratownictwa Medycznego 13.10.2022

Życzymy wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim satysfakcji i radości, jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia. Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa – dbacie o dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie.