Szukaj

Nominacja dla Pana Doktora Tomasza Żołnierczyka w Plebiscycie HIPOKRATES 2022!

Mamy zaszczyt poinformować, że

Pan Tomasz Żołnierczyk, został nominowanych przez swoich Pacjentów do nagrody w
kategorii Ginekolog Roku w ramach plebiscytu HIPOKRATES 2022!

Decyzja ZD-IV.967. 107. 2020.1(12) Wojewody Wielkopolskiego ws. zmiany ilości łóżek

(…) w ten sposób, że decyzja dla podmiotu leczniczego
OCZ sp. z o.o.
otrzymuje brzmienie: 1. polecam do odwołania:
realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 2 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2;
2. polecam w okresie od 5 marca 2022 roku do odwołania:
realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 29 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.