Szukaj

Tak będzie wyglądał ostrzeszowski szpital (wizualizacje)

Ostrzeszów szykuje się do małej rewolucji w dziedzinie opieki zdrowotnej. W najbliższych latach zostanie zrealizowana rozbudowa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Projekt zakłada budowę nowoczesnej przychodni specjalistycznej, która znacząco podniesie jakość oferty szpitala i usług medycznych dostępnych dla mieszkańców regionu.

Koncepcja rozbudowy zakłada dobudowanie nowego trzykondygnacyjnego skrzydła bezpośrednio połączonego ze szpitalem, od strony północnej obecnej bryły obiektu. Ten krok ma na celu nie tylko zwiększenie przestrzeni, ale także rozszerzenie oferty medycznej dostępnej dla pacjentów.

W ramach rozbudowy powstanie nowoczesna infrastruktura, obejmująca dostosowane do współczesnych wymagań pracownie i gabinety. Na liście planowanych zadań znajdą się między innymi: pracownia badań endoskopowych, specjalistyczne poradnie lekarskie, POZ, punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych, gabinety rehabilitacyjne oraz oddział wewnętrzny. 

Projekt przewiduje stworzenie nowoczesnych pomieszczeń zgodnych ze współczesnymi standardami. Pacjenci będą mieli dostęp do kompleksowej opieki na najwyższym poziomie, a nowe pracownie diagnostyczne, takie jak endoskopia, pozwolą na szybką i skuteczną diagnozę schorzeń.

Jednak to nie tylko pacjenci zyskają na rozbudowie. Dogodne warunki pracy dla personelu medycznego są istotnym elementem projektu. Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia oraz nowoczesny sprzęt ułatwią lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom medycznym świadczenie usług.

Realizacja projektu będzie prowadzona etapami, co pozwoli na sprawne wdrożenie każdego elementu inwestycji. 

Pierwszy etap, obejmujący lata 2024-2025, przewiduje  wykonanie projektu oraz realizację budowy z pozyskanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych” w wysokości 3 920 000 zł, a także środków własnych wynoszących 80 000 zł. 

Drugim etapem, planowanym na lata 2025-2026, będzie kolejny wielomilionowy krok inwestycyjny. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie tym razem aż 9 095 000 zł, a kwota udziału własnego będzie sięgać 1 605 000 zł.

Rozbudowa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia to nie tylko inwestycja w nową infrastrukturę medyczną, ale także w zdrowie mieszkańców. Realizacja tego przedsięwzięcia z pewnością wpłynie także na poprawę jakości usług medycznych oferowanych przez ostrzeszowski szpital.