Szukaj

Uniwersytet Kaliski i Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podpisują porozumienie

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ogłosił kolejną obiecującą umowę o współpracy, tym razem z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Inicjatywa ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelnią a szpitalem, wykorzystując doświadczenia naukowe uniwersytetu oraz potencjał i zasoby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

 

W ramach porozumienia planowane jest realizowanie wspólnych projektów, z naciskiem na organizację staży, zajęć i praktyk zawodowych dla studentów. 24 listopada podpisanie dokumentu było symbolicznym aktem, który zainicjował tę obiecującą współpracę. Rektor Uniwersytetu Kaliskiego, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, oraz prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Zbigniew Kluczkowski, złożyli swoje podpisy, zobowiązując obie strony do intensywnego współdziałania.

 

Koordynatorami projektów będą: zastępca kanclerza, dyrektor administracyjny dr Łukasz Mikołajczyk oraz kierownik działu kadr Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Sabina Kubowicz. Prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni, wyraził radość z możliwości współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, zauważając, że korzyści z tego partnerstwa odczują nie tylko studenci medycyny, ale także ci uczący się na innych kierunkach Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

 

Ważnym aspektem podpisanego porozumienia jest integracja Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia z szerokim gronem placówek medycznych współpracujących z Uniwersytetem Kaliskim. Prof. Andrzej Wojtyła podkreślił, że ta współpraca przyczyni się do rozwoju lokalnej opieki zdrowotnej, mając nadzieję na pozytywny wpływ na cały region. Słowa te poparł starosta ostrzeszowski, Lech Janicki, który wierzy, że to strategiczne partnerstwo zwiększy standardy opieki zdrowotnej. Z kolei Zbigniew Kluczkowski, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, wyraził wdzięczność za zaufanie i przekonanie, że wspólna praca przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej oraz rozwoju badań naukowych. Podpisanie kolejnej umowy o współpracy z szpitalem jest kluczowym elementem budowania silnej współpracy między jednostkami służby zdrowia a uczelnią.