Szukaj

Wielkopolskie szpitale chcą być zielone!

Sektor opieki zdrowotnej w znaczący sposób przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, dlatego wielkopolskie szpitale chcą stopniowo przechodzić na „zieloną stronę mocy”. 29 placówek zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali podpisało deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

We wtorek 27 lutego Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała – w imieniu  Samorządu Województwa Wielkopolskiego – „Deklarację o współpracy” z dyrektorami podmiotów leczniczych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali. To wynik podjętej pod koniec ubiegłego roku uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 – Współpraca przyczyni się do zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju koncepcji zielonych szpitali – czytamy w uchwale zarządu województwa, podpisanej przez Marszałka Marka Woźniaka.

– Chcemy się dzielić dobrymi praktykami, nawet jeśli są to drobne rzeczy, które nie wymagają nakładów finansowych. Czasami potrzebna jest tylko zmiana myślenia o funkcjonowaniu szpitali i odpowiedniego przeszkolenia personelu. Placówki ochrony zdrowia mogą na tym zyskać także ekonomicznie, dlatego będziemy organizować różnego rodzaju szkolenia oraz konferencje – zapowiedziała Paulina Stochniałek.

Województwo Wielkopolskie od lat podejmuje wielotorowe działania mające za zadanie propagowania idei zielonych szpitali. Mając na uwadze zaangażowanie Samorządu Województwa oraz marszałkowskich placówek ochrony zdrowia, podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy służącej wzmocnieniu ich potencjału, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w ramach długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego. Główne cele podjętych działań, do których się zobligowaliśmy to przede wszystkim: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ochrona społeczności przed skutkami zmian klimatu, wsparcie dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Teraz do strategii realizowanej przez szpitale marszałkowskie przystępuje 29 placówek powiatowych (wykaz znajduje się w załączniku). 

Przypomnijmy, że marszałkowski Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest pierwszym „zielonym szpitalem” w Polsce. W 2022 r. placówka dołączyła do społeczności Global Green and Healthy Hospitals, która liczy ponad 1450 członków w 72 krajach, reprezentujących interesy ponad 43 000 szpitali i ośrodków zdrowia. Członkowie społeczności „zielonych szpitali” wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcić sektor zdrowia i wspierać zdrową przyszłość dla ludzi i planety.