Szukaj

Odwiedziny w naszym szpitalu na szczególnych warunkach!

Ze względu na trwającą pandemię  COVID-19 odwiedziny pacjentów są ograniczone.

chorego może odwiedzić jedna osoba,która musi być zdrowa i spełniać jedno z następujących kryteriów:

1 / pełne szczepienie przeciw COVID-19  ( 2  tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki );

2/ potwierdzone certyfikatem przechorowanie COVID-19  do 6 miesięcy od daty ostatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie / ozdrowieńcy /;

3/  negatywny wynik testu ( antygenowy, PCR ) w kierunku zakażenia COVID-19 / ważny do 72 godz. od momentu pobrania ).

ODWIEDZINY ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE  OD 15.00 DO 17.00 I TRWAJĄ DO 30 MIN. / przed wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  z kierownikiem oddziału lub pielęgniarką oddziałową.

 

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie szpitala!