Szukaj

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia to specjalistyczna placówka, realizująca zarówno odpłatne jak i bezpłatne świadczenia zdrowotne – w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital współtworzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny. OCZ oferuje także szeroki zakres usług diagnostycznych.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.  

 

Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. 

 

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

 

 • telefonicznie,
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Pogotowie ratunkowe | numer alarmowy | 999 lub 112.

 

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dotrze pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

 

Źródło: nfz.gov.pl

Kontakt

Adres: 

 • ul. Aleja Wolności 4 (budynek szpitala)

Zespół lekarzy:

 • lek. med. Barbara Błaszczak
 • lek. med. Monika Otorowska
 • lek. med. Michał Nowak

Zespół pielęgniarek:

 • Małgorzata Rajska
 • Maria Sadowska
 • Mariola Balawajder
 • Claudia Stenzel
 • Lidia Kaczmarczyk
 • Ewa Walczak