Szukaj

Oddział Pediatryczny oraz Oddział Noworodkowy

Oddział Pediatryczny prowadzi kompleksową diagnostykę oraz leczenie ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego. Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego, a najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale są choroby dróg oddechowych i układu moczowego.

 

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są również dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych, w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadowalającego efektu po leczeniu.

 

Oddział Pediatryczny chorób dziecięcych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od urodzenia do 18. roku życia, zamieszkałym w Ostrzeszowie i powiecie ostrzeszowskim, a także w sąsiednich powiatach.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonscher w Poznaniu oraz klinikami pediatrycznymi we Wrocławiu.

 

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

 

Pobyt rodzica lub opiekuna jest nieodpłatny, jednak osoba ta musi we własnym zakresie zapewnić sobie wyżywienie.

 

Oddział Noworodkowy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia pełni rolę ośrodka pierwszego poziomu referencyjnego opieki nad matką i noworodkiem. Zapewnia noworodkom urodzonym w naszym szpitalu całodobową opiekę lekarzy specjalistów neonatologów i pediatrów oraz wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Oddział Noworodkowy utrzymuje ścisłą współpracę z oddziałami Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu oraz Odziałem Noworodkowym Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Kontakt

Kierownik: lek. med. Anna Mostek, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii

Zespół lekarzy:

  • lek. med. Kazimierz Kulikowski
  • lek. med. Monika Otorowska
  • lek. med. Radosław Płonka

Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Urbańska

Sekretariat oddziału: Agnieszka Królikowska