Szukaj

Wymiana gaśnic w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia

Wymiana gaśnic w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zmienia się dla Państwa na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest dbałość o właściwy stan bezpieczeństwa naszych pacjentów, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnim czasie widocznym przejawem tego działania była wymiana wszystkich gaśnic stanowiących wyposażenie szpitala. Nowe gaśnice dostosowane są do specyfiki obiektu i znajdującego się w pomieszczeniach specjalistycznego sprzętu medycznego.

Obecnie budynek szpitala jest wyposażony w gaśnice pianowe, a także gaśnice na dwutlenek węgla, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie są szkodliwe dla cennego sprzętu elektronicznego. Ponadto wyposażyliśmy szpital w koce gaśnicze, które będą mogły zgasić niewielki pożar w zarodku, a także mogą być przydatne podczas ewentualnego gaszenia odzieży.

Przeprowadzamy także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich naszych pracowników, a jednym z jego elementów jest instruktaż prawidłowego używania podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady bezpiecznej ewakuacji pacjentów w sytuacji zagrożenia.

Dbając o jakość sprzętu przeciwpożarowego oraz wysoki poziom wiedzy naszego personelu, dbamy tym samym o bezpieczeństwo pacjentów.