Szukaj

Podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Kaliskim

W październiku nastąpi podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Umowa będzie dotyczyła praktyk w zawodach medycznych, których kształcenie prowadzi kaliska uczelnia.
W piątek 1 września 2023 roku Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie odwiedził zastępca kanclerza Akademii Kaliskiej, dyrektor administracyjny Łukasz Mikołajczyk, by omówić szczegóły przyszłej współpracy z prezesem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Zbigniewem Kluczkowskim oraz starostą ostrzeszowskim Lechem Janickim.

 

 

Obecna Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na mocy Ustawy z 14 kwietnia 2023 r.
z dniem 1 października 2023 roku przekształci się w Uniwersytet Kaliski.