Szukaj

Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w OCZ – podpisano umowę

W dniu 28.08.2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania w ramach konkursu RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), złożonego przez Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. projektu pt. ”Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.


Całkowita wartość projektu szacowana jest na 1 403 908,91 zł.. Spółka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 1 193 322,57 zł. (85%). Wkład własny Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wynosi 210 586,34 zł. (15%). Środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na uruchomienie w szpitalu nowej Pracowni Endoskopii.


Otrzymane środki pozwolą na kompleksowe wyposażenie Pracowni Endoskopii, w tym przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania takiej pracowni – m.in. dwa gastroskopy, dwa kolonoskopy, procesor obrazu, videobronchoskop, dwukomorową automatyczną myjkę endoskopową.


Inwestycja umożliwi pacjentom z terenu powiatu ostrzeszowskiego łatwiejszy i szybszy dostęp do kompleksowej diagnostyki endoskopowej. W pracowni wykonywane będą badania diagnostyczne i terapeutyczne przewodu pokarmowego takie jak gastroskopia i kolonoskopia. W trakcie tych procedur, w zależności od wskazań medycznych, pobierane będą biopsje do badania histopatologicznego lub będą usuwane polipy (polipektomia). Procedury te przeprowadzane będą po uprzednim przedstawieniu skierowania i wykonane w ramach hospitalizacji lub opieki ambulatoryjnej. Ponadto część procedur zabiegowych, w tym opaskowanie żylaków przełyku, zakładanie gastrostomii odżywczej (PEG), polipektomie dużych zmian, wykonywane będą w trybie szpitalnym (w ramach oddziału chirurgii lub chorób wewnętrznych).
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2023r.

 

W spotkaniu wzięli udział:  marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak, starosta Lech Janicki, członkinie Rady Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia (OCZ): prof. dr hab. Anna Matuszczak oraz Marzena Wodzińska, wicestarosta Zofia Witkowska, prezes OCZ Zbigniew Kluczkowski, dyrektor ds. medycznych OCZ Jarosław Iwaszkiewicz, członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz, przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu w Ostrzeszowie Jerzy Mucha, skarbniczka powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł oraz lekarz specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej OCZ, lek. med. Jacek Mikołajków.